Sắp xếp:


MÁY X-QUANG CAO TẦN 400/500/630 mA Model: HF-525 Plus (ECORAY – Hàn Quốc)
MÁY X-QUANG DI ĐỘNG 60 mA Model: MD 611 HF (Kongsak – Thái Lan)
HỆ THỐNG X-QUANG CR 3DISC IMAGING Model FireCR (Đan Mạch)
ĐÈN ĐỌC PHIM X-QUANG MODEL PD-TA (YUEHUA MEDICAL – TRUNG QUỐC)
ĐÈN ĐỌC PHIM X-QUANG (THANHNHANTNE – VIỆT NAM)
ĐÈN ĐỌC PHIM X-QUANG MODEL EV SERIES
MÁY X-QUANG DI ĐỘNG Model: Jolly 20 Plus (BMI - Ý)
MÁY X-QUANG DI ĐỘNG Model: Jolly 6 Plus (BMI - Ý)
MÁY X-QUANG NHA Model: Tooth-Ceph DGM (BMI - Ý)
MÁY X-QUANG NHŨ ẢNH Model: MILADY DG (BMI - Ý)
MÁY X-QUANG NHŨ ẢNH Model: MILADY (BMI - Ý)

Hiển thị 1 - 12 / 17 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng