Sắp xếp:


Phân loại: 11 thông số. Nguồn gốc: Uri Screen - Đức.
Phân loại: 10 thông số. Nguồn gốc: Siemens - Mỹ.
Phân loại: 10, 11 thông số. Hãng sản xuất: Teco - Mỹ.
• Phân loại: 3 thông số. • Hãng sản xuất: Mebi - Việt Nam.
Phân loại: 3, 10, 11 thông số. Hãng sản xuất: DFI CO. LTD - Hàn Quốc.
Phân oại: 3, 10, 11 thông số. Hãng sản xuất: Acon - Mỹ.
Test thử nước tiểu Siemens Multistix 10GS
Test thử ung thư phổi CEA

Hiển thị 1 - 12 / 49 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng