Sắp xếp:


Que thử nước tiểu Uri Screen - Đức

Phân loại: 11 thông số. Nguồn gốc: Uri Screen - Đức.

Que thử nước tiểu Siemens - Mỹ

Phân loại: 10 thông số. Nguồn gốc: Siemens - Mỹ.

Que thử nước tiểu Teco - Mỹ

Phân loại: 10, 11 thông số. Hãng sản xuất: Teco - Mỹ.

Que thử nước tiểu Mebi - Việt Nam.

• Phân loại: 3 thông số. • Hãng sản xuất: Mebi - Việt Nam.

Que thử nước tiểu DFI CO. LTD - Hàn Quốc.

Phân loại: 3, 10, 11 thông số. Hãng sản xuất: DFI CO. LTD - Hàn Quốc.

Que thử nước tiểu Acon -Mỹ

Phân oại: 3, 10, 11 thông số. Hãng sản xuất: Acon - Mỹ.

Test thử nước tiểu Siemens Multistix 10GS

Test thử nước tiểu Siemens Multistix 10GS

Test thử ung thư phổi CEA

Test thử ung thư phổi CEA

Hiển thị 1 - 12 / 49 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng