Nhãn khoa

Sắp xếp:


BỘ KÍNH THỬ THỊ LỰC 266

4.850.000đ

BỘ KÍNH THỬ THỊ LỰC 266

BỘ KÍNH THỬ THỊ LỰC 158

4.500.000đ

BỘ KÍNH THỬ THỊ LỰC 158

BỘ KÍNH THỬ THỊ LỰC 103

3.600.000đ

BỘ KÍNH THỬ THỊ LỰC 103

MÀN HÌNH THỬ THỊ LỰC M10 - M20 (Akas – Ấn Độ)

MÀN HÌNH THỬ THỊ LỰC M10 - M20 (Akas – Ấn Độ)

Bộ đo nhãn áp SCHIOTZ C

3.050.000đ

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Hiển thị 1 - 5 / 5 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng